Sürdürülebilir Şehirler

Buenos Aires örnek olabilir mi Amerikan kentlerine diye araştırmış uzun bir yazıda, http://sustainablecitiescollective.com

Fotoğraflar da var. Ne güzel bir “eski kent”miş Buenos Aires..

http://sustainablecitiescollective.com/kaidbenfield/110371/could-buenos-aires-be-model-thinking-about-us-cities-lee-epstein

Reklamlar